Особливості діяльності творчих спілок

Відповідно до ст. 9 Закону України "Про професійних творчих працівників та творчі спілки" творчі спілки мають право:

¾ здійснювати творчу та господарську діяльність у передбаченому законодавством порядку для виконання своїх статутних завдань;

¾ представляти та захищати права і законні інтереси своїх членів;

¾ брати участь у розробленні нормативно-правових актів щодо діяльності творчих спілок та статусу творчих працівників;

¾ брати участь у визначенні засад державної політики у сфері оплати праці членів творчих спілок, страхування, пенсійного забезпечення, зайнятості, правового та соціально-економічного захисту творчих працівників;

¾ представляти професійних творчих працівників до відзначення державними нагородами, почесними званнями, державними преміями, іншими видами морального та Особливості діяльності творчих спілок матеріального заохочення;

¾ здійснювати заходи з соціально-економічної підтримки та благодійництва;

¾ у встановленому порядку створювати фонди творчих спілок з правами юридичної особи для виконання статутних завдань і цілей творчої спілки;

¾ володіти, користуватися і розпоряджатися майном на правах власника відповідно до законодавства України;

¾ проводити атестацію творчих працівників відповідно до свого статуту; здійснювати управління майновими правами членів спілки, які є суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав згідно із Законом України "Про авторське право і суміжні права".

Держава забезпечує підтримку і захист законних прав та інтересів творчих спілок, гарантує однакові умови для виконання ними статутних завдань і цілей Особливості діяльності творчих спілок.

З метою підтримки творчих спілок в реалізації їх статутних завдань держава:

¾ сприяє розвиткові творчих спілок, їх діяльності щодо творення національної культури та мистецтва, проведенню культурно-мистецьких заходів;

¾ надає творчим спілкам дотації та розміщує державні замовлення;

¾ надає необхідну інформацію для забезпечення діяльності творчих спілок;

¾ гарантує професійний та соціальний захист членів творчих спілок, охорону їх авторських та суміжних прав;

¾ залучає творчі спілки до підготовки законопроектів, розроблення загальнодержавних програм національно-культурного розвитку, інших соціально важливих культурологічних та соціально-політичних заходів.


documentbdqonyf.html
documentbdqovin.html
documentbdqpcsv.html
documentbdqpkdd.html
documentbdqprnl.html
Документ Особливості діяльності творчих спілок